Yin Zhang

Visiting Researcher
Phone: 
(805) 570-8597
Email: 
zhangyin98@zju.edu.cn

Education

  • Ph.D. Computer Science, Zhejiang University, 2009
  • B.A. Electrical Engineering, Zhejiang University, 2002